Innhold
Boliglån

Hos oss kan du søke om boliglån til kjøp av bolig. Boliglån gis vanligvis som annuitetslån med inntil 25 års nedbetalinsgtid og flytende rente. Vi krever egenkapital i form av kontanter eller tilleggssikkerhet i annen eiendom. Ved vurdering av boliglånssøknad hensyntar banken Finanstilsynets forskrifter om egenkapital, betjeningsevne og nedbetaling.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å søke om boliglån.

Boliglån for unge
Boliglån for unge er beregnet for deg som er mellom 18-33 år og som har spart egenkapital på BSU-konto. Dersom du ikke har tilstrekkelig med egenkapital på BSU-konto kan du bruke annen oppspart kapital eller stille annen eiendom som sikkerhet.

Mange unge har utfordringer med å dekke hele egenkapitalkravet alene. I slike tilfeller kan kausjon være en mulighet. Kausjon betyr i korte trekk at andre stiller sikkerhet for ditt lån slik at egenkapitalkravet på minimum 15% + omkostninger oppfylles. Kontakt oss gjerne dersom du er i alderen 18-33 år og ønsker å kjøpe bolig.
Byggelån
Når du skal bygge bolig og ikke kan dekke alt av byggekostnadene selv, vil du trolig ha behov for et byggelån fra banken.

Et byggelån er kort oppsummert en kreditt som banken styrer for deg. Etterhvert som du mottar regninger relatert til byggeprosjektet, leveres disse til banken som videre belaster byggelånet. Du betaler renter av det beløpet som til en hver tid er benyttet. Byggelånets størrelse fastsettes med bakgrunn i prosjektets totale kostnader med fratrekk fra dinn egenkapital og egeninnsats. I tillegg til å betale renter av benyttet beløp, belastes også en kvartalsvis provisjon som beregnes av den totale lånesummen.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere info om byggelån.
Eika Boligkreditt
Vi kan tilby boliglån via vår samarbeidspartner Eika Boligkreditt. Det kreves 1. prioritets pant i eiendom innenfor 60% av eiendommens markedsverdi. Det er Lofoten Sparebank som forestår det praktiske i forbindelse med lånet. For renter og øvrige betingelser, se vår prisliste.
Finansieringsbevis

Med et finansieringsbevis fra banken kan du legge inn bud på en bolig uten å måtte ta forbehold om finansiering. Finansieringsbeviset passer for deg som er på boligjakt men som ikke er helt sikker på hvilket objekt du ønsker å kjøpe. Ta kontakt med en kredittrådgiver hos oss for å diskutere nærmere detaljer om finansieringsbevis.

Flexilån
Et flexilån (også kjent som rammelån) passer for deg som ønsker et mer fleksibelt boliglån. Det er ingen krav til nedbetaling bortsett fra rentene som forfaller månedlig. Du kan når som helst sette inn- eller ta ut penger fra flexilånet innenfor den bevilgede kredittrammen. Du får tilgang til flexilånet via nettbanken. Innvilget flexilån krever sikkerhet i fast eiendom innenfor 60% av markedsverdi.