Innhold

Boliglån

Hos oss kan du søke om boliglån til kjøp av bolig. Boliglån gis vanligvis som annuitetslån med inntil 25 års nedbetalinsgtid og flytende rente. Vi krever egenkapital i form av kontanter eller tilleggssikkerhet i annen eiendom. Ved vurdering av boliglånssøknad hensyntar banken Finanstilsynets forskrifter om egenkapital, betjeningsevne og nedbetaling.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å søke om boliglån.