Lofoten Sparebank, Harstad Sparebank og Ofoten Sparebank er tre selvstendige sparebanker med forvaltningskapital på henholdsvis kr. 1,2 milliarder, kr. 3,5 milliarder og kr. 2,2 milliarder.  Bankene er selvstendige banker i Eika-Alliansen.

Vi søker nå en felles


Risk- og complianceansvarlig

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Overvåke, kontrollere, og rapportere vesentlige risikoer bankene står overfor

 • Administrere og videreutvikle compliance prosessene i bankene

 • Administrere og videreutvikle internkontrollprosessene i bankene

 • Rapportere til bankens ledelse og styre

 • Bidra til ajourhold av policydokumenter, rutiner og retningslinjer innenfor de ulike risiko-områdene

 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kompetanse:
-     Ønskelig med minimum tre års relevant høyere utdanning

 • Erfaring fra bank og finans er en fordel, men ingen betingelse

 • God IT-forståelse, fordel med god Excel- og datavarekunnskap

 • Evne og interesse for gransking av regel- og lovverk, samt systematisere og formidle dette videre

 • Høy etisk standard og integritet, samt evne til å fremme dette i organisasjonen

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter

Vi kan tilby:
-     Interessante arbeidsoppgaver

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Fleksitidsordning

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

  Kontorsted etter nærmere avtale. Det må påregnes en del reisevirksomhet da det forventes at den som ansettes skal ha arbeidsdager i de tre respektive bankene .

  For nærmere opplysninger om stillingen kan banksjefene Tore Karlsen i Harstad Sparebank, tlf. 909 12370, Werner Martinsen i Lofoten Sparebank, tlf. 975 61566 eller Sigve Stokland i Ofoten Sparebank, tlf. 916 83645.

  Søknad sendes på e-post til sto@ofotensparebank.no.

  Søknadsfrist  17. mars 2017